สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้ เรื่อง ทวีปเอเชีย มีเรื่องไหนไม่เข้าใจโพสในเว็บบอร์ด ถามครูได้นะคะ

เว็บบอร์ด : http://forums.212cafe.com/dktasia/          จากครูพรรณี

คำชี้แจงเรื่องแบบทดสอบ  สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบครูแนะนำให้เขียนลงในสมุดหรือสั่งพิมพ์ออกมา แล้วทำให้เสร็จก่อนดูเฉลยนะคะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มารู้จักทวีปเอเชียกันเถอะ
ทวีปเอเชีย
ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย
ขนาดรูปร่าง และโครงสร้างทางธรณีวิทยา
5 ภูมิภาค
แผนที่ทวีปเอเชีย
 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิประเทศทวีปเอเชีย
ลักษณะภูมิประเทศ
 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
เขตภูมิอากาศ
 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทำเลที่ตั้งและขนาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ
ลักษณะประชากรและวัฒนธรรม
ลักษณะภาษา การแต่งกาย และความเป็นอยู่ของประชากรในของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เอเชียตะวันออก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะประชากรและวัฒนธรรม

ประเทศในเอเชียตะวันออก เมืองหลวง
ภาษา เชื้อชาติ
 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เอเชียใต้
ภูมิภาคเอเชียใต้
ทำเลที่ตั้งและขนาดเอเชียใต้
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
ประเทศต่างๆในเอเชียใต้
ลักษณะประชากรและวัฒนธรรมเอเชียใต้
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

ปัญหาในเอเชียใต้

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ทำเลที่ตั้งและขนาดเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ลักษณะประชากรและวัฒนธรรม  
เชื้อสายประชากร และศาสนาประจำชาติ
ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ   พืชพรรณธรรมชาติ
การเมือง ของประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เอเชียกลาง
ภูมิภาคเอเชียกลาง
ภูมิอากาศ
ลักษณะทางวัฒนธรรม

ประเทศ เมืองหลวง ระบอบการปกครอง เชื้อชาติ ศาสนาและภาษาประจำชาติ ของเอเชียกลาง
ทรัพยากร อาชีพ การคมนาคม
ปัญหาในเอเชียกลาง
 

 

จัดทำโดย ครูพรรณี วงศ์ประสิทธิ์                   โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา